Penerima Beasiswa Gemilang Bazma RU II

Sebagai wujud kepedulian PT PertTambah Baruamina (Persero) RU II Dumai melalui zakat pekerja yang dihimpun oleh BAZMA RU II Dumai mengutus 2 orang penerima beasiswa GEMILANG (Generasi Muslim Cemerlang) tingkat SMA untuk melanjutkan kuliah ke Perguruan Tinggi di Jakarta. Program ini bertujuan mempersiapkan SDM Kota Dumai yang berkualitas melalui pendidikan S-1 Sarjana Ekonomi Islam yang berasal dari keluarga kurang mampu (mustahik) terpilih dari Kota Dumai, dalam bentuk program beasiswa Pendidikan Ekonomi Islam Program Studi Akutansi Syari’ah, demikian disampaikan Ketua BAZMA RU II Dumai, H. Herry Cahyono melalui Ketua Bidang Umum Bpk. Indra Buana. Disampaikan juga bahwa melalui program beasiswa ini BAZMA RU II khusus mendidik dan membina penerima beasiswa tersebut dengan program-program pembentukan kepribadian Islami, pendalaman, pengkajian dan pengamalan Al-Qur’an, kepemimpinan, manajemen zakat, akuntansi syari’ah, akuntansi zakat, social entrepreneurship, kemampuan comunity development, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAZMA RU II Dumai bermaksud menjadikan penerima beasiswa sebagai SDM strategis bagi masa depan Kota Dumai, yang dapat berperan dalam menyukseskan program masyarakat & pemerintah di masa yang akan datang dengan menjadi representatif di daerah asal untuk pengembangan program-program kemasyarakatan.

Adapun 2 orang mahasiswa yang terpilih pada Tahun Ajaran 2012/2013 ini yaitu Inggi Yulius, warga Kelurahan Bukit Datuk & Burhanuddin, warga Kelurahan Bukit Kapur Kota Dumai. Keberangkatan mahasiswa tersebut dilepas secara resmi oleh Ketua Bidang Umum Bpk Indra Buana & pengurus BAZMA pada tanggal 27 Agustus 2012. Semoga melalui zakat yang dihimpun oleh BAZMA dari pekerja Pertamina & masyarakat ini dapat memberikan kemanfaatan yang lebih luas bagi masyarakat Kota Dumai.

FacebookTwitterGoogle+Bagikan

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan